Zaproszenie na warsztaty przyszłościowe 4 kwietnia o godz. 13.00 w UG Łuków

3 kwietnia 2023

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza mieszkańców gmin: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Gmina Stoczek Łukowski, Serokomla oraz miasta Stoczek Łukowski (w tym w szczególności lokalnych liderów, osób zaangażowanych w realizację dotychczasowej LSR, przedsiębiorców, rolników, młodzież, seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych) oraz członków zespołu roboczego na WARSZTATY PRZYSZŁOŚCIOWE,które odbędą się 4 kwietnia o godz. 13.00 w sali konferencyjnej UG Łuków przy ulicy Świderskiej 12.

Podczas warsztatów ustalone zostaną cele, przedsięwzięcia i wskaźniki, które dodadzą wartość do istniejących zasobów/potencjału i będą miały największe szanse na przyczynienie się do osiągnięcia oczekiwanych przez mieszkańców zmian.

Zachęcamy również do zgłaszania się do Punktu Konsultacyjnego w celu przedstawienia pomysłów na lokalne działania możliwe do zrealizowania w ramach LSR 2023-2027.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie się do 3 kwietnia do godz. 15.30 (mailem lub telefonicznie 25 798 31 94).

Warsztaty przyszłościowe są organizowane przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowane ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00