👉Usługa poradnictwa specjalistycznego

W ramach tej usługi będzie można skorzystać ze wsparcia:
☑️lekarza psychiatry;
☑️grupy wsparcia dla ofiar przemocy i współuzależnionych;
☑️grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych;
☑️poradnictwa psychologicznego dla dzieci;
☑️poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych;
☑️poradnictwa prawnego;
☑️terapii uzależnień;
☑️integracji sensorycznej;
☑️doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Osoba zainteresowana wsparciem nie ponosi odpłatności za korzystanie z oferowanych usług ‼‼

Aby skorzystać z pomocy należy złożyć wniosek do Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie. Zakwalifikowanie osoby zainteresowanej będzie poprzedzone przeprowadzeniem przez koordynatora indywidualnych planów usług społecznych rozpoznania indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstało w ramach realizacji projektu: „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.