Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.


Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek znajduje się TUTAJ https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Od 1 stycznia 2019r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek. Druki wniosku dostępne są w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gv.pol).

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Chcesz uzyskać więcej informacji – KLIKNIJ TU https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne