Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci, profilaktyka uzależnień

29 lipca 2021

Usługa skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojcieszków, które pragną budować poczucie sprawstwa, kształtować osobowość, rozwijać zainteresowania oraz spędzać wolny czas z przyjaciółmi.

W ramach usługi przewidziane będą:

 • zajęcia sportowe: lekkoatletyka, piłka nożna dla dzieci, zajęcia sztuk walki, koszykówka, piłka ręczna, siatkowa, tenis ziemny i stołowy, wyjazdy na basen, boks,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania, np zajęcia z robotyki, zajęcia z programowania,
 • języki obce: niemiecki, angielski,
 • zajęcia plastyczne,
 • taniec,
 • nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu,
 • fotografia, rysunek,
 • gra w szachy,
 • rękodzieło,
 • harcerstwo,
 • profilaktyka uzależnień

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych i sportowych dla dzieci jest bezpłatne.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego do Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie.

Zakwalifikowanie osoby zainteresowanej będzie poprzedzone przeprowadzeniem przez koordynatora indywidualnych planów usług społecznych rozpoznania indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstało w ramach realizacji projektu: „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00