DYREKTOR

Justyna Banasiewicz, jbanasiewicz@cus.wojcieszkow.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Barbara Goławska, bgolawska@cus.wojcieszkow.pl

ZESPÓŁ DS. REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Organizator pomocy społecznej

Krystyna Paniak, kpaniak@cus.wojcieszkow.pl

Pracownicy socjalni

Lilla Polak, lpolak@cus.wojcieszkow.pl

Rejon opiekuńczy: Wólka Domaszewska, Świderki, Zofibór, Wojcieszków, Bystrzyca, Siedliska, Kolonia Bystrzycka, Otylin.

Renata Burdach, rburdach@cus.wojcieszkow.pl

Rejon opiekuńczy: Burzec, Wola Bobrowa, Glinne, Helenów, Marianów, Nowinki, Wola Bystrzycka, Wola Burzecka, Hermanów, Oszczepalin Pierwszy, Oszczepalin Drugi, Zofijówka, Ciężkie.

Asystent rodziny

Sylwia Kusek

ZESPÓŁ DS. ORGANIZOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH

Organizator społeczności lokalnej

Emilia Błażejczyk

Sylwia Rogulska, srogulska@cus.wojcieszkow.pl

Koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Monika Mazurek, mmazurek@cus.wojcieszkow.pl

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I KDR

Koordynator Zespołu

Stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych funduszu alimentacyjnego i KDR

Agata Dudzińska, adudzinska@cus.wojcieszkow.pl

Michalina Rogulska, mrogulska@cus.wojcieszkow.pl