👉 Usługa wsparcia dla osób starszych

W ramach tej usługi przewidziane jest:
• poradnictwo psychologiczne indywidualne,
• psychoedukacja,
• zajęcia warsztatowe: edukacyjne (psychoedukacja, edukacja zdrowotna, żywieniowa etc. według potrzeb),
• kulturalne,
• plastyczne,
• taneczne,
• rehabilitacja poznawcza,
• zajęcia integracyjne (wycieczki).

Uczestnictwo w usłudze jest bezpłatne. ‼️

Uczestnikiem usługi może być osoba w wieku 60 lat i powyżej, nieaktywna zawodowo, samodzielna w podstawowych czynnościach samoobsługowych, nie mająca przeciwwskazań zdrowotnych oraz zamieszkująca na terenie Gminy Wojcieszków.
Do usługi kierowane będą osoby, które złożą wniosek do Centrum Usług Społecznych
w Wojcieszkowie. Zakwalifikowanie osoby zainteresowanej będzie poprzedzone przeprowadzeniem przez Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych rozpoznania indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstało w ramach realizacji projektu: „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.