Zasady szczepień na COVID osób z niepełnosprawnościami – MZ odpowiada  Rzecznikowi | Rzecznik Praw Obywatelskich

Usługa wsparcia dla osób niepełnosprawnych skierowana jest do osób niesamodzielnych, w tym starszych mieszkańców Gminy Wojcieszków, niepełnosprawnych, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, osób których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnienie ról społecznych a w szczególności ogranicza zdolność do wykonywania pracy zawodowej; dom działa przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie.

W ramach usługi przewidziane jest:

  • poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych niepełnosprawnych,
  • rehabilitacja, zajęcia warsztatowe: edukacyjne (psychoedukacja, edukacja zdrowotna, żywieniowa etc. według potrzeb),
  • kulturalne,
  • plastyczne,
  • rehabilitacja poznawcza,
  • działania integracyjne,

Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne.