„Polityka Senioralna EFS +”projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów. Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie.

Okres realizacji projektu: 01.09.2023 r. – 31.12.2025 r.

Planowane w projekcie działania są bezpłatne.

 

Wartość projektu: 45 287 110,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 43 022 754,50 zł

 

Całkowita wartość projektu dla gminy Wojcieszków: 601 700,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE dla Gminy Wojcieszków:  571 615,00 PLN

 

Rekrutacja prowadzona jest przez Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Polityka Senioralna z RODO

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy nowy

Załącznik nr 2a Informacja na temat przetwarzeania danych osobowych

Załącznik nr 2b Informacja na temat przetwarzeania danych osobowych

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa nowa

Załącznik nr 4 Wykaz partnerów

Załącznik nr 5 Indywidualna Karta Wsparcia wzór

Załącznik nr 6 Karta oceny