👉Usługa wytchnieniowa

Polega na wsparciu kierowanym do członków rodziny lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą niepełnosprawną,
z orzeczeniem o niepełnosprawności i mającymi wskazania do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osoba zainteresowana wsparciem w formie usługi wytchnieniowej nie ponosi odpłatności‼‼
Aby skorzystać z pomocy należy złożyć wniosek do Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie. Zakwalifikowanie osoby zainteresowanej będzie poprzedzone przeprowadzeniem przez koordynatora indywidualnych planów usług społecznych rozpoznania indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstało w ramach realizacji projektu: „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.