Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

19 marca 2024

 

Gmina Wojcieszków zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028.

Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł. 

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na  lata 2024-2028 Moduł 1 i 2  dotyczy udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym zgodnie z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2024 – 100.000,00 zł;

Dotacja celowa z budżetu państwa – 80.000,00 zł;

Wkład własny gminy – 20.000,00 zł;

Data podpisania umowy – 19 marzec 2024.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00