Podwyższenie kryterium dochodowego w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 !

21 lutego 2023

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie informuje, że zmianie uległo kryterium dochodowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 :

  • z kwoty 1.164,00 zł na 1.552,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej
  • z kwoty 900,00 zł na 1.200,00 zł netto dla osoby w rodzinie

Z przedmiotowej pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe szczególnie starsze, chore, niepełnosprawnym spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz ww. kryterium dochodowe.  

Program przewiduje wsparcie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy lub uzyskać więcej informacji w zakresie ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej proszone są o kontakt w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie lub pod numerem telefonu (25) 755 4334.

Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków  budżetu państwa.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00