Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

14 lipca 2023

Przypominamy, że świadczenia z rodzinne jak i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na roczne okresy świadczeniowe, które trwają :

  • w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
  • a przy świadczeniach rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego i dodatków) od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Aby zachować ciągłość uprawnień do przedmiotowych świadczeń należy złożyć nowy wniosek w terminie do dnia :

  • 31 października – świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • 30 listopada – świadczenia rodzinne.

 

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2023/2024 można składać :

  • od dnia 1 lipca 2023 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Empatia
  • od dnia 1 sierpnia 2023 r.  w formie papierowej.

 

W związku z ostatnimi nowelizacjami ustaw obowiązują nowe formularze wniosków.

Wszystkie niezbędne formularze dostępne będą w siedzibie CUS od 01.08.2023 r.

Prawo do świadczeń rodzinnych jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2022 r.  (pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane).

Kwoty świadczeń oraz kryteria dochodowe do świadczeń rodzinnych pozostają bez zmian.

Natomiast podwyższone zostało kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego do kwoty 1.209,00zl.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00