Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

2 sierpnia 2022

Wnioski o ustalenie uprawnień do:
1. ZASIŁKU RODZINNEGO
2. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
3. SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

na kolejny okres zasiłkowy 2022/2023 można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Empatia od 1 lipca 2022r., a tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2022 r. 

Przy składaniu wniosku drogą elektroniczną należy zwrócić szczególną uwagę na wybór organu do którego chcemy przesłać wniosek.  

Sprawy rozpatrywane będą wg. kolejności wpływu wniosku – niezależnie czy wpłynęły w formie elektronicznej czy papierowej.

Formularze dostępne są w siedzibie CUS, ul. Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków.

Kwoty świadczeń oraz kryteria dochodowe pozostają bez zmian.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00