Nowy nabór do programu: „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

3 listopada 2023

 

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    – orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie w 2024 r. o zgłaszanie się osobiste lub telefoniczne do dnia 13 listopada 2023 r.

tel.: 25 7554334,

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługi.

Szczegóły Programu ‘Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024:

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych…

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej…

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00