Konsultacje dotyczące opracowanej diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych

20 marca 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Wojcieszków – Pani Agnieszka Cieślak zaprasza do udziału w  konsultacjach, wyrażania opinii i złożenia uwag na temat  opracowanej diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Wojcieszków w ramach realizowanego projektu „CUS w Gminie Wojcieszków – wysoka jakość usług społecznych dla Mieszkańców Gminy.

Więcej informacji na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. nr 6 oraz pod nr tel. 25 623 97 74.

Osoba do kontaktu – Pani Zofia Mikusek – Sekretarz Urzędu Gminy

Termin konsultacji: do 26 marca 2021 r.

Więcej: https://wojcieszkow.pl/2021/03/19/konsultacje-dotyczace-opracowanej-diagnozy-potrzeb-i-potencjalu-w-gminie-wojcieszkow/

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00