Informacja

15 września 2021

Informacja

            W związku podpisaniem porozumienia przez Wójta Gminy Wojcieszków o zapewnieniu koordynacji usług społecznych i zdrowotnych oraz współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia dla mieszańców Wojcieszkowa z Powiatem Łukowskim z siedzibą w Łukowie z udziałem jednostek organizacyjnych:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie
  2. Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie
  3. Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie
  4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

od września bieżącego roku (1 raz w miesiącu) sprawy załatwiane w w/w jednostkach, będą możliwe do załatwienia przez mieszkańca Gminy Wojcieszków w siedzibie CUS.

O terminie dyżuru  pracownika w/w instytucji (oprócz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie) każdorazowo będziemy informować poprzez zamieszczanie informacji na naszej stronie internetowej.

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstało w ramach realizacji projektu: „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00