Dodatek osłonowy – terminy

18 kwietnia 2024

Przypominamy, że wniosek o dodatek osłonowy można składać jeszcze tylko do 30 kwietnia 2024 roku.

Wniosek należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie ul. Kościelna 44  lub drogą elektroniczną (ePUAP), przy czym w takiej sytuacji wniosek ten należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostaną bez rozpoznania.

Wypłaty świadczenia zostaną zrealizowane do końca czerwca 2024 r.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00