CUS w Wojcieszkowie zaprasza wszystkich chętnych do współpracy jako Wolontariusz.

4 października 2022

Centrum Usług Społecznych w Gminie Wojcieszków poszukuje odpowiedzialnych, wrażliwych na los innych i pełnych pasji wolontariuszy, którzy swoją kreatywnością
i zaangażowaniem będą tworzyć i wspierać projekty Centrum Usług Społecznych.

Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i niezarobkowym działaniem, mającym na celu wspieranie własną pracą wybranej społecznie, pozytywnej inicjatywy. Ale wolontariat to nie tylko możliwość niesienia pomocy innym, zdobycia doświadczenia, to również sposób poznania ciekawych ludzi, przeżycia przygody, szukania satysfakcji i nowych dróg. Jeśli jesteś osobą pomysłową, gotową do działania – skontaktuj się z nami!

Chętnie przyjmiemy Cię w szeregi Centrum Wolontariatu. Z pewnością wspólnie ustalimy, czym zechcesz się zajmować, a następnie podpiszemy porozumienie. Dołącz do nas i razem
z nami spróbuj zmieniać świat! Zostań wolontariuszem! Warto pomagać!

Będąc wolontariuszem w naszym Centrum możesz pomóc między innymi:

  • osobom starszym, samotnym, chorym, z niepełnosprawnościami w wykonywaniu drobnych spraw typu: zrobienie zakupów, pomoc w czytaniu prasy, książek, chodzenie na spacery, organizacja czasu wolnego i przede wszystkim dotrzymywanie towarzystwa;
  • dzieciom i młodzieży szkolnej w nauce i zorganizowaniu czasu wolnego;
  • przy organizowaniu imprez okolicznościowych.

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie informuje, iż w ramach realizacji projektu „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” mieszkańcy gminy korzystają z następujących usług:

  •  wsparcia dla osób starszych;
  • wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
  • poradnictwa specjalistycznego;
  • usługi edukacyjnej i sportowej dla dzieci;
  • usługi edukacyjnej dla młodzieży i osób dorosłych;
  • usługi wytchnieniowej;
  •  integracyjnych i edukacyjnych dla rodzin.

Uwaga! Wszystkie usługi są bezpłatne!

Wszystkich chętnych zapraszamy do siedziby tutejszego CUS, ul. Kościelna 44 Wojcieszków,

tel. 25 755 43 34

Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstało w ramach realizacji projektu: „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00