Szanowni Mieszkańcy!

18 października 2021

Dnia 20.10.2021 r. (środa) w godzinach od 1300 – 1500 odbędą się konsultacje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie
w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będą w szczególności:

  • udzielali informacji w zakresie dostępnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacji barier, programach i projektach, w szczególności za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • umożliwiali składanie za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych
    w Wojcieszkowie wniosków  w zakresie m.in.: 

– dofinansowania do likwidacji barier: w komunikowaniu się,   technicznych, architektonicznych,
– dofinansowania do: uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia się
w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze oraz udziału w programach i projektach.  

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy będą w szczególności:

  • udzielali osobom zainteresowanym oraz pracodawcom informacji
    o możliwościach i zakresie udzielania pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału
w konsultacjach

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00