Sobotnie spotkanie młodzieży w Wojcieszkowie…

23 stycznia 2023

W sobotę 21 stycznia 2023r. młodzi ludzie z gminy Wojcieszków spotkali się aby uczestniczyć w imprezie integracyjnej połączonej z warsztatami interaktywnymi. Inicjatorką spotkań dla młodych ludzi jest Pani Wójt Agnieszka Cieślak, która dofinansowuje i merytorycznie wspiera takie wydarzenia.

Tym razem odbyło się ono w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w partnerstwie z Urzędem Gminy w Wojcieszkowie w ramach realizacji projektu: „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” w ramach POWER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Składało się z trzech części. W pierwszej, prelekcyjnej młodzież spotkała się z przedstawicielem Komisariatu Policji w Adamowie, Dzielnicowym Robertem Aniszewskim, Członkiem Komisji Panem Andrzejem Lewartowskim i Panem Robertem Czerepińskim Kuratorem Sądowym. Młodzi ludzie dowiedzieli się o zagrożeniach jakie czyhają na nieletnich, konsekwencjach łamania prawa, zachowaniach ryzykownych i niedopuszczalnych. O środkach jakie stosuje Sąd wobec osób nieletnich, łamiących prawo. Prelegenci przestrzegali młodych przed zbyt wczesnym sięganiem po wszelkie używki. Przedstawiali przy tym bardzo drastyczne przykłady uzależnień.

Organizator Społeczności Lokalnej z CUS w Wojcieszkowie Beata Mitura zaprosiła uczestników do cyklicznego spotykania się w ramach usługi edukacyjnej dla młodzieży i osób dorosłych – miejsce spotkań osób aktywnych. Zaproponowała comiesięczne spotkania o tematyce wybranej przez samą młodzież w ramach projektu CUS, którego celem jest m.in. zapewnienie młodzieży z gminy Wojcieszków możliwości większego zaangażowania i uczestnictwa w życiu społecznym. Działania projektu także mają sprzyjać budowaniu integracji.

Zajęcia warsztatowe polegały na wykorzystaniu alko-gogli i narko-gogli aby uzmysłowić młodym ludziom działanie używek. Po nałożeniu gadżetów mogli doświadczyć uczucia jak „po spożyciu”. Osoby biorące udział w zabawie stwierdziły, że jest to „niefajne” uczucie i wszyscy głośno mówili, że „nie polecają alkoholu i narkotyków”.

Kulminacyjnym punktem spotkania była dyskoteka z udziałem DJ Olesia. Tańce, rozmowy i INTEGRACJA trwały kilka godzin.

Organizatorzy wydarzenia dziękują przede wszystkim młodzieży, która przybyła na spotkanie. Pani Wójt za aktywne uczestnictwo i wsparcie, rodzicom za pomoc w dowiezieniu pociech. Podziękowania dla prelegentów i gratulacje dla Pani Agnieszki Zalewskiej i Moniki Oleszkiewicz za przygotowanie i prowadzenie.

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstało w ramach realizacji projektu: „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00