Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Wojcieszków

28 września 2021

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstał punkt informacyjno-konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.

Pierwsze konsultacje w/w Instytucji odbędą się
30.09.2021 r. (czwartek) w godzinach od 900 – 1200  
w siedzibie
Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie.

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy będą w szczególności:

 • udzielali osobom zainteresowanym oraz pracodawcom informacji
  o możliwościach i zakresie udzielania pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będą w szczególności:

 • udzielali informacji min. w zakresie uzyskania orzeczenia
  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej ;
 • umożliwiali składanie za pośrednictwem tutejszego Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej;
 • udzielali informacji w zakresie dostępnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacji barier, programach i projektach,
  w szczególności za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • umożliwiali składanie za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych
  w Wojcieszkowie wniosków  w zakresie m.in.: 
  – dofinasowania do likwidacji barier: w komunikowaniu się,   technicznych, architektonicznych,
  – dofinasowania do: uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia się w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze oraz udziału w programach
  i projektach.  

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w konsultacjach

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00