OGŁOSZENIE

2 listopada 2021

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie poszukuje pracownika na stanowisko organizatora społeczności lokalnej na okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Kwalifikacje organizatora społeczności lokalnej

– ma wykształcenie wyższe;

– ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia animacji lokalnej lub innych form pracy środowiskowej, w tym pracy ze społecznością lokalną;

– uzyskała II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności praca socjalna ze społecznością lokalną lub odbyła szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej;

– nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełniania przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie.

Justyna Banasiewicz

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00