Odpowiedzialność karna nieletnich

11 października 2022

SPOTKANIE Z KURATOREM SĄDOWYM

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego ucznia

Dnia 10 października 2022r., w Zespole Szkół w Wojcieszkowie odbyło się spotkanie uczniów klasy VII z Kierownikiem II Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Łukowie, panem Piotrem Łukaszewskim.

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia dotyczące konsekwencji łamania prawa przez nieletnich, roli kuratora rodzinnego w tej dziedzinie, zachowań ryzykownych i niedopuszczalnych a także przeciwdziałania postawom demoralizującym, zapobiegania czynom karalnym oraz patologiom społecznym. Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z zadaniami kuratora w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, która popadła w konflikt z prawem.

Podczas spotkania poruszono też zagadnienia dotyczące:

 • zażywania, posiadania i handlu narkotykami i dopalaczami,
 • spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz odpowiedzialności karnej za jazdę pod wpływem alkoholu,
 • przemocy w Internecie: zamieszczaniu kłamliwych , obraźliwych informacji, fotografii
 • niebezpieczeństw związanych z nieodpowiednim używaniem telefonów komórkowych, tj. : nękania, znęcania się, podszywania się pod inne osoby
 • działań profilaktycznych stosowanych wobec nieletnich (nadzór kuratora, skierowanie do ośrodka wychowawczego, skierowanie do zakładu poprawczego);           
 • przypadków kontrolowania przez policję nieletnich wobec których jest podejrzenie o popełnieniu wykroczenia (alkohol, używki), skierowanie sprawy do sądu dla nieletnich;
 • odpowiedzialności za czyny popełnione przez osoby, które nie ukończyły 13 roku życia;

Młodzież miała możliwość dowiedzieć się jakie środki może zastosować Sąd wobec osoby nieletniej łamiącej prawo, tj.:

 • Nadzór kuratora sądowego – gdy ktoś nie chodzi do szkoły lub np. kradnie.
 • „Nadzór odpowiedzialnego rodzica” – polegający na co miesięcznym pisaniu przez rodzica sprawozdania nt. zachowania swojego dziecka.
 • Jeśli przestępca ma 18-21 lat co miesiąc przychodzi do takiej osoby kurator, pyta o niego w szkole, na policji…
 • Taka osoba  może być poddana „testowi do wykrywania narkotyków”.      

Uczniowie z dużą uwagą słuchali wypowiedzi p. kuratora, co mamy nadzieję, znacznie podniosło ich świadomość na temat racjonalności zagrożeń we współczesnym świecie, a także ich obowiązków i zasad zachowania jako ucznia i dziecka. Zadawali nurtujące ich pytania, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na koniec podziękowali prowadzącemu za wartościową i interesującą prelekcję

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstało w ramach realizacji projektu: „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00