Klub Samopomocy w Wólce Domaszewskiej świętuje pierwszą rocznicę istnienia..

10 października 2022

Dzień 6 października 2022r. był dniem świątecznym w Wólce Domaszewskiej.

Pierwszy rok istnienia świętowali uczestnicy korzystający z Usługi wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach której działa Klub samopomocy w Wólce Domaszewskiej zgodnie z realizacją projektu „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” POWER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mieszkańcy gminy”.

W uroczystości wzięli udział uczestnicy i prowadzący Klubu Samopomocy w Wólce Domaszewskiej oraz przedstawiciele Urzędu Gminy na czele z p. Wójt Agnieszką Cieślak. Nie zabrakło także pracowników Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie, którzy mają nadzór nad usługą prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną „Wojcieszkowianka”.

Przybyłym gościom zaprezentowano na ekranie to co działo się w Klubie w ciągu minionego roku, uczestnicy zajęć wyrecytowali własne wiersze, zaśpiewali piosenki. Było dużo uśmiechów, gratulacji i podziękowań.

Pan Eugeniusz Zaraziński w imieniu wszystkich uczestników podziękował p. Wójt za utworzenie Klubu Samopomocy. Mieszkańcy gminy potrzebowali takiego miejsca od dawna i jak widać była to trafiona decyzja bo Klub od samego rana tętni życiem.

„To nasz drugi dom” – mówiło większość uczestników, mamy własną salę i tyle aktywności, że z radością rano szykujemy się na spotkanie w Klubie. Mamy codzienną rehabilitację, rozmowy na interesujące nas tematy, zajęcia plastyczne i aktywizujące, spotkania z ciekawymi ludźmi i z Klubami Seniora z terenu gminy. Chętnie tu przyjeżdżamy aby się spotkać i zapomnieć o kłopotach. Dodatkowo w Sali rehabilitacyjnej nasza Pani Anita dba o nasze zdrowie i pilnuje aktywności ruchowej.

Na zakończenie uroczystości na wszystkich czekał pyszny tort.

Klub Samopomocy funkcjonuje w świetlicy wiejskiej w Wólce Domaszewskiej i jest otwarty od poniedziałku do piątku od 8:30 do 14:30. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstało w ramach realizacji projektu: „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00