Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

Agnieszka Zalewska

Urząd Gminy Wojcieszków

ul. Kościelna 38

21-411 Wojcieszków

Nr tel. (025) 755 – 41 – 23 pokój nr 10

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii:

Agnieszka Zalewska

Członkowie:

Kędziora – Stryjek Agnieszka

Kępisa Magdalena

Aniszewski Robert

Frąc Sylwester

Komisja przyjmuje podczas posiedzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie – kontakt przez Pełnomocnika (Przewodniczącą).

Jeżeli masz problem z alkoholem, narkotykami, przemocą lub ma go ktoś z Twoich bliskich – NIE ZWLEKAJ ZGŁOŚ SIĘ !!! 

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii,

Łuków

– SPZOZ Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu- ul. Rogalińskiego 3; 21-400 Łuków

tel.25/ 798 48 80 email: odwyk@spzoz.lukow.pl

– SPZOZ Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Wspołuzależnienia –
ul. Rogalińskiego 3; 21-400 Łuków  tel. 025/ 798 2000 – 8 w.325 poradnia/przychodnia 
email: spzoz@spzoz.lukow.pl