Grupa Wsparcia AA ,, Przystań” w Wojcieszkowie odbywa mitingi w każdą środę miesiąca o godz. 18.00 

w budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszkowie.

Zajęcia dla trzeźwych i trzeźwiejących alkoholików oraz osób z problemem alkoholowym, a którzy pragną zaprzestać spożywania napojów alkoholowych.

Ostatnia środa miesiąca jest otwarta dla wszystkich.

Grupa Anonimowych Alkoholików ,, Przystań” została utworzona w 1997 roku, powstała z inicjatywy Andrzeja Alkoholika oraz trzeźwiejących alkoholików. Członkowie Grupy to anonimowi alkoholicy, którzy są po leczeniu -terapii odwykowej, ale i także osoby nie korzystające z leczenia odwykowego.

Grupa systematycznie spotyka się w każdą środę o godz.18.00 w tych terminach odbywają się spotkania zwane mitingami tylko dla członków AA – tzw. zamkniete. Natomiast w każdą ostatnią środę miesiąca odbywają się mitingi otwarte dla żon, mężów, sympatyków anonimowych alkoholików. Podstawową zasadą mitingów jest anonimowość członków i tematów rozmów, o których przebiegu nie wolno ujawniać innym nawet bliskim sobie osobom. Każdy miting rozpoczyna się podlitwą ,, O pogodę ducha”. W I części każdy członek grupy może odmówić o swoich radościach, smutkach i innych wydarzeniach. W II części wybierane są, zgodne
z rozważeniami na dany dzień miesiąca, tematy dotyczące problemów trzeźwości.

Symbolem AA jest wielbłąd, który może wytrzymać 24 dni bez wody na pustyni, tak jak człowiek może wytrzymać 24 godziny bez alkoholu.

Wszystko co się dzieje w czasie spotkań pozostaje tylko dla wiadomości samych uczestników. Dowiedzione zostało, że uczesniczenie w mitingach utwierdza w życiu w trzeźwości. Każdy kto chce zaprzestać picia może przyjść bez względu na płeć, wiek, status społeczny, wyznanie.

Grupa jest niezależna i samowystarczalna, dobrowolne datki służą na zakup literatury i bieżące wydatki.