Dodatek węglowy- przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty

20 września 2022

W dniu dzisiejszym weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na mocy której przedłużono termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty dodatku węglowego do 60 dni.

Ponadto w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie, a jego realizacja uzależniona jest od otrzymania środków finansowych od Wojewody Lubelskiego.

Jednakże pomimo złożonego zapotrzebowania Gmina Wojcieszków do dnia dzisiejszego nie otrzymała dotacji na realizację przedmiotowego zadania.

Zatem wypłata świadczeń podjęta będzie z chwilą otrzymania środków na ten cel- o czym powiadomimy Państwa w odrębnych komunikacie.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00