Budowanie Wolontariatu

18 października 2022

W dniu 11 października 2022r. odbyło się spotkanie opiekunów szkolnych grup wolontariatu z naszej gminy z przedstawicielem Centrum Wolontariatu w Lublinie p. Justyną Orłowską, która od ponad dwudziestu lat zajmuje się tym zagadnieniem. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Wojcieszków Pani   Agnieszka Cieślak, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie Pani Justyna Banasiewicz,  Sekretarz Gminy Pani Zofia Mikusek oraz Prezes Spółdzielni Socjalnej „Wojcieszkowianka” Pani Agnieszka Kazanecka. Obecni byli także Seniorzy z Klubu Seniora w Wojcieszkowie, których zainteresowała idea i przesłanie wolontariatu.

W pierwszej części spotkania opiekunowie młodzieżowych grup wolontariatu opowiadali o swoich podopiecznych i działaniach podejmowanych na terenie szkoły i dla lokalnej społeczności. Okazuje się, że szkoły już kilka lat wcześniej podjęły ten temat i całkiem prężnie działają na wielu płaszczyznach. Najczęściej robią to w połączeniu z samorządem szkolnym. Grupy wolontariuszy są dosyć liczne bo ok. 20 osobowe, co jest bardzo optymistyczne. Widać, że dzieci te dostały od rodziców silny kręgosłup moralny i pomaganie jest dla nich naturalne.

Pani Justyna Orłowska poprowadziła drugą część spotkania, w której omówiła prawne aspekty tworzenia wolontariatu, wymaganą dokumentację jaką każdy Klub czy Koło powinno posiadać. Podała potrzebne strony i publikacje, którymi należy się wesprzeć w trakcie tworzenia klubu i pracy z wolontariuszami.

Pogratulowała nauczycielom za ich wkład w organizację i prowadzenie młodzieżowych kół wolontariatu a seniorom życzyła energii i zdrowia w nowej aktywności, którą zamierzają podjąć.

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstało w ramach realizacji projektu: „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00